View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000068Poland RebuildingMapapublic2021-09-03 19:48
Reporterkasia7893 Assigned Tomichaleczeq  
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityalways
Status closedResolutionunable to reproduce 
PlatformPCOSWindowsOS Version10
Product Version2.5.1 
Summary0000068: Crash
Description

Przy wjeździe do Warszawy od strony Siedlc i wjechaniu na drogę S8 wyrzuca mnie całkowicie z gry

TagsNo tags attached.
Additional mapsTak
Position from bugs.txt file
DEV version of mod

Relationships

duplicate of 0000057 closedmichaleczeq crush on 17 to warsaw 

Activities

michaleczeq

2021-09-03 19:48

administrator   ~0000026

Przed zgłoszeniem proszę najpierw zapoznać się ze zgłoszonymi problemami.
Problem był kilkukrotnie zgłaszany I NIE DOTYCZY on mapy PR, lecz dodatkowych modyfikacji mapowych, a konkretnie niekompatybilnych łączników.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2021-09-03 11:23 kasia7893 New Issue
2021-09-03 19:48 michaleczeq Assigned To => michaleczeq
2021-09-03 19:48 michaleczeq Status new => closed
2021-09-03 19:48 michaleczeq Resolution open => unable to reproduce
2021-09-03 19:48 michaleczeq Note Added: 0000026
2021-09-03 19:48 michaleczeq Relationship added duplicate of 0000057