View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000160Poland RebuildingZnakipublic2023-01-21 15:29
Reportertentamno Assigned To 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
Status newResolutionopen 
PlatformPCOSWindowsOS Version10
Product Version2.5.5 
Summary0000160: Skrzyżowanie DK22 i DW180 - niedopasowane napisy na znaku
Description

Na skrzyżowaniu DK22 i DW180 na jednym ze znaków nazwy miejscowości nakładają się na siebie i wychodzą poza znak.

TagsNo tags attached.
Additional mapsNie
Position from bugs.txt file ;[21/01/2023 15:24:43] (sec+0005-0004);20957.5;39.539;-13588.3;1.15131;-0.0469311
DEV version of mod

Activities

tentamno

2023-01-21 15:29

reporter  

1.png (3,095,242 bytes)
2.png (3,802,620 bytes)
3.png (384,877 bytes)
4.png (475,812 bytes)

Issue History

Date Modified Username Field Change
2023-01-21 15:29 tentamno New Issue
2023-01-21 15:29 tentamno File Added: 1.png
2023-01-21 15:29 tentamno File Added: 2.png
2023-01-21 15:29 tentamno File Added: 3.png
2023-01-21 15:29 tentamno File Added: 4.png