Zaplanowane wydanie 2021-01-01

Wersja 3.0 mapy PR dodająca "wielką przebudowę".

0000047: [Mapa] droga nr 19, w kierunku Rzeszowa, luka w fakturach
0000048: [Mapa] droga nr 19, w kierunku Rzeszowa, luka w fakturach
0000073: [Mapa] droga nr 19, niedaleko Rzeszowa, Luka
0000114: [Mapa] Kolor asfaltu na DK11 Poznań - Piła (michaleczeq)
0000029: [Mapa] Brak krawężnika
0000086: [Mapa] [1.42.1.7s] - A1 - Dziury w mapie (michaleczeq)
0000085: [Mapa] [1.42.1.7s] - S10 - Dziury w mapie
0000052: [Mapa] Łódź, luka w fakturach (michaleczeq)
0000051: [Mapa] Wałcz, luka w teksturach
0000036: [Mapa] Lewitujące ogrodzenie (michaleczeq)
0000158: [Znaki] Ograniczenie prędkości (michaleczeq)
0000053: [Mapa] Piesi (michaleczeq)
0000110: [Mapa] A1-brak bramki wjazdowej/wyjazdowej Toruń (michaleczeq)
0000046: [Mapa] droga nr 17, w kierunku Lublina, luka w fakturach (michaleczeq)
0000045: [Mapa] droga nr 17, w kierunku Lublina, luka w fakturach (michaleczeq)
0000050: [Mapa] A2, blisko Łodzi, luka w fakturach (michaleczeq)
0000040: [Mapa] A1, obok z Łodzi, luka w fakturach (michaleczeq)
0000054: [Mapa] S6, niedaleko Gdańska, luka w fakturach (michaleczeq)
0000055: [Mapa] A1, niedaleko Grudziądza, luka w fakturach (michaleczeq)
0000056: [Mapa] A2, w kierunku Łodzi, luka w fakturach (michaleczeq)
0000058: [Mapa] droga nr 180, niedaleko miasta Piła, luka w fakturach (michaleczeq)
0000061: [Mapa] A4, skręt w kierunku Rzeszowa, luka w fakturach (michaleczeq)
0000072: [Mapa] droga nr 17, w kierunku Lublina, Luka (michaleczeq)
0000071: [Mapa] droga nr 17, w kierunku Lublina, Luka (michaleczeq)
14 z 24 zgłoszeń zrealizowano. Postęp (58%). Zobacz