View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000081Poland RebuildingGrafikapublic2022-01-16 19:24
Reportermichaleczeq Assigned Tomichaleczeq  
PrioritynormalSeveritytweakReproducibilityN/A
Status closedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindowsOS Version7
Product Version2.5.2 
Target Version2.5.3Fixed in Version2.5.3 
Summary0000081: Niepoprawnie wyświetlające się ikonki firm
Description

Tekstury ikonek niektórych firm widoczne na mapie nie wyświetlały się poprawnie (widoczne białe tło)
Tekstury zostały poprawione oraz odświeżone.

Firmy:

  • Zbyszko
  • Tartak
  • Citronex
TagsNo tags attached.
Additional mapsNie
Position from bugs.txt file
DEV version of mod9653

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2021-11-12 05:51 michaleczeq New Issue
2021-11-12 05:51 michaleczeq Status new => assigned
2021-11-12 05:51 michaleczeq Assigned To => michaleczeq
2021-11-12 05:51 michaleczeq Status assigned => resolved
2021-11-12 05:51 michaleczeq Resolution open => fixed
2021-11-12 05:51 michaleczeq Fixed in Version => 2.5.3
2022-01-16 19:24 michaleczeq Status resolved => closed