View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000087Poland RebuildingModelepublic2022-01-16 19:24
Reportermichaleczeq Assigned Tomichaleczeq  
PrioritynormalSeveritytweakReproducibilityN/A
Status closedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindowsOS Version7
Product Version2.5.3 
Target Version2.5.3Fixed in Version2.5.3 
Summary0000087: Żuraw Gdański
Description

Model i tekstury żurawia gdańskiego zostały odświeżone i poprawione.
(Dodano teksturę desek, oraz odchudzono model ze zbędnych vertexów)

TagsNo tags attached.
Additional mapsNie
Position from bugs.txt file
DEV version of mod9654

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2021-12-19 23:49 michaleczeq New Issue
2021-12-19 23:49 michaleczeq Status new => assigned
2021-12-19 23:49 michaleczeq Assigned To => michaleczeq
2021-12-19 23:50 michaleczeq Status assigned => resolved
2021-12-19 23:50 michaleczeq Resolution open => fixed
2021-12-19 23:50 michaleczeq Fixed in Version => 2.5.3
2022-01-16 19:24 michaleczeq Status resolved => closed