View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000090Poland RebuildingGrafikapublic2022-01-16 19:24
Reportermichaleczeq Assigned Tomichaleczeq  
PrioritynormalSeveritytweakReproducibilityN/A
Status closedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindowsOS Version7
Product Version2.5.3 
Target Version2.5.3Fixed in Version2.5.3 
Summary0000090: Czcionka na znakach kierunkowych
Description

Wraz z dodaniem nowego formatu dla czcionek (MSDF), plik "polreb_n.font" wraz z teksturami został zaktualizowany do tego formatu.
Od teraz treści tekstowe na znakach powinny być mniej rozmazane.

TagsNo tags attached.
Additional mapsNie
Position from bugs.txt file
DEV version of mod

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-01-01 03:57 michaleczeq New Issue
2022-01-01 03:57 michaleczeq Status new => assigned
2022-01-01 03:57 michaleczeq Assigned To => michaleczeq
2022-01-01 03:59 michaleczeq Status assigned => resolved
2022-01-01 03:59 michaleczeq Fixed in Version => 2.5.3
2022-01-01 03:59 michaleczeq Resolution open => fixed
2022-01-16 19:24 michaleczeq Status resolved => closed