View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000122Poland RebuildingMapapublic2022-08-28 21:55
Reportermarian25505 Assigned Tomichaleczeq  
PriorityhighSeveritymajorReproducibilityalways
Status closedResolutionunable to reproduce 
PlatformPCOSWindowsOS Version10
Product Version2.5.4 
Summary0000122: Crash w Suwałkach
Description

Crasch podczas przejazdu przez most na wysokości serwisu TIR

Steps To Reproduce

Przejazd z zleceniem od strony Litwy na ProMods przez most za zwężeniem na wysokości serwisu TIR w Suwałkach.

TagsNo tags attached.
Additional mapsNie
Position from bugs.txt file
DEV version of mod

Activities

michaleczeq

2022-08-28 21:55

administrator   ~0000090

Crash nie możliwy do powtórzenia, najprawdopodobniej spowodowany innymi mapami.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-08-11 18:43 marian25505 New Issue
2022-08-28 21:55 michaleczeq Assigned To => michaleczeq
2022-08-28 21:55 michaleczeq Status new => closed
2022-08-28 21:55 michaleczeq Resolution open => unable to reproduce
2022-08-28 21:55 michaleczeq Note Added: 0000090