View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000127Poland RebuildingModelepublic2022-09-16 01:52
Reportertoxicnet Assigned Tomichaleczeq  
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
Status closedResolutionduplicate 
PlatformPCOSWindowsOS Version11
Product Version2.5.4 FIX1 
Summary0000127: Słup wysokiego napięcia po środku drogi S6 na odcinku Lębork - Koszalin
Description

Słup wysokiego napięcia wisi nad drogą S6 na odcinku Lębork - Koszalin

Steps To Reproduce

Wystarczy przejechać

TagsS6
Additional mapsNie
Position from bugs.txt file
DEV version of mod

Relationships

duplicate of 0000124 resolvedmichaleczeq Latająca nad drogą wieża telekomunikacyjna na trasie S6 pomiędzy Lęborkiem a Koszalinem 

Activities

toxicnet

2022-08-18 16:08

reporter  

20220818154844_1.jpg (531,203 bytes)
20220818155805_1.jpg (304,336 bytes)

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-08-18 16:08 toxicnet New Issue
2022-08-18 16:08 toxicnet Status new => assigned
2022-08-18 16:08 toxicnet Assigned To => michaleczeq
2022-08-18 16:08 toxicnet Tag Attached: S6
2022-08-18 16:08 toxicnet File Added: 20220818154844_1.jpg
2022-08-18 16:08 toxicnet File Added: 20220818155805_1.jpg
2022-09-16 01:52 michaleczeq Status assigned => closed
2022-09-16 01:52 michaleczeq Resolution open => duplicate
2022-09-16 01:52 michaleczeq Relationship added duplicate of 0000124