View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000135Poland RebuildingOświetleniepublic2022-08-31 18:41
Reportertentamno Assigned To 
PrioritylowSeverityminorReproducibilityalways
Status newResolutionopen 
PlatformPCOSWindowsOS Version10
Product Version2.5.2 
Summary0000135: DK7 Ostróda - stacja orlen, błąd oświetlenia
Description

Na stacji ORLEN przy DK7 w Ostródzie lampy nad dystrybutorami paliw nie wytwarzają żadnego światła

Additional Information

Zgłaszam ten błąd pomimo wersji PR 2.5.2, ponieważ nie znalazłem go wcześniej zgłoszonego

TagsNo tags attached.
Additional mapsNie
Position from bugs.txt file ;[31/08/2022 18:39:48] (sec+0008-0005);32766.1;38.8714;-17651;0.873014;0.0404057
DEV version of mod

Activities

tentamno

2022-08-31 18:41

reporter  

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-08-31 18:41 tentamno New Issue
2022-08-31 18:41 tentamno File Added: DK7-ostroda-orlen-oswietlenie-A.jpg
2022-08-31 18:41 tentamno File Added: DK7-ostroda-orlen-oswietlenie-B.jpg
2022-08-31 18:41 tentamno File Added: DK7-ostroda-orlen-oswietlenie-C.jpg
2022-08-31 18:41 tentamno File Added: DK7-ostroda-orlen-oswietlenie-D.jpg